+48 517 103 594
biuro@ekotel.eu

Warunkiem sukcesu jest ciągły rozwój i korzystanie z tego, co ze sobą przynosi. Współpraca z firmą EKOTEL pozwala nadążać za zmieniającym się rynkiem, ale także pomaga ustabilizować osiągnięte cele.

Szanowni Państwo, czekają nas zmiany. Jedną z nich jest założenie osiągnięcia przez Polskę do 2020 roku 15 procentowego wskaźnika udziału w krajowym bilansie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Uchwalona w 2015 roku ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) stawiają nowe wyzwania. EKOTEL jako poważny partner proponuje rozwiązania mające na celu wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań i dostosowanie ich do Państwa potrzeb. Projekty i prace badawczo–rozwojowe w zakresie elektrowni wodnych, energetyki wiatrowej biogazowni czy nowoczesnych spalarni odpadów, oraz fotowoltaika to przyszłość i rozwój oraz bezpieczeństwo energetyczne dla naszego kraju.

Patrząc w przyszłość stąpamy też mocno po ziemi. EKOTEL proponuje rozwiązania problemów, z jakimi borykają się lokalne samorządy i wspólnoty w związku z wejściem z życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Tu z pomocą mogą przyjść zarówno systemy monitorujące (pomiary inteligentne) umożliwiające odczytywanie danych z mierników (wody, gazu, energii, etc.) jak i specyficzne rozwiązania tzw. liczników przedpłatowych, czyli pre paid dotyczące nie tylko wody, ale i pozostałych mediów.